Zgłoszenie hodowli

Możliwość załączenia zdjęcia z hodowli, które będzie dodane do wizytówki hodowli na stronie skr.org.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

* Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione/zaznaczone. Stanowią one weryfikację do umieszczenia informacji o hodowli na stronie SKR.

UWAGA: Jeżeli po wciśnięciu przycisku "Wyślij zgłoszenie" nie wyświetliła się informacja z podziękowaniem wypełnienia zgłoszenia, to przejrzyj formularz i wypełnij lub zaznacz pozycje oznaczone gwiazdką, po czym ponownie wciśnij przycisk "Wyślij zgłoszenie".